Vol.064小敏Mary写真套图[42P]_小敏Mary_蜜桃社

Vol.064小敏Mary写真套图[42P]_小敏Mary_蜜桃社

上王良符根据法长卷两手握,念佛端坐,如须行动检校插着胸前,字头向上。 痈疽痤疖瘰及欲作,以苦酒和,敷之。

腹中气胀引脊痛,多饮食,身羸瘦,名曰食晦,先取脾俞,后取季胁。以水三升煮白盐一升,令消,分三服,刺吐去食也,并治暴症。

 心痛如锥刀刺气结,灸膈俞七壮。汗出则愈,勿复服。

如得便头重者,可以二大豆许,纳鼻孔中,觉燥涕出,一日可三四度,必愈。卷七风毒香港脚方\酒醴第四治虚损,通顺血脉,极补下气方。

利为末止,急下之。 亦可先以去毒物及法针之尤佳。

 凡此诸穴,灸不必一顿灸尽壮数,可日日报灸之,三日之中,灸令尽壮数为佳。肝中风者,头目,两胁痛,行常伛,令人嗜甘如阻妇状。

Leave a Reply