【MCT-057】包租兜风约会 枢木葵(枢木あおい)作品新番车牌

【MCT-057】包租兜风约会 枢木葵(枢木あおい)作品新番车牌

此伤诸肉者,必用之药也或问山楂只消肉食,并治儿枕作痛者神效,未闻他有功绩也。散风解热,治感冒与干咳。

此仲景夫子所以采入于六味丸中,以为救命之药也。然用不可过二分,多则反有害矣。

内容:橘皮,味辛、苦,气温,沉也,阴中之阳,无毒。青盐益气,去气蛊,明目,却目疼,止吐血,坚筋骨,尤胜各盐。

曰∶皂荚用末以吹鼻,风之人关开,实治方之功也。芳香辟秽,降逆理气,运中宫,能于开胃进食疗噎。

地得山茱萸,则功始大;山茱萸得熟地,则其益始弘。 世往往有壮健之妇,上通乳而下又通经;羸弱之女,下断经而上断乳。

 其实火之资益,于疾病寿夭□□□□□□□□□□火,非无意也。内容:杏仁,味甘、苦,气温,可升可降,阴中阳也,有小毒。

Leave a Reply